"Na pewno jest ona (publiczność) naszym siódmym czy ósmym zawodnikiem – nie wiem, czy liczyć Libero, czy też nie (śmiech)."install theme